วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ชุมนุมในระดับมัธยม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ปีการศึกษา 2556

แนะนำชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2556 มีดังนี้
1. งานช่าง                       ครูที่ปรึกษา  ครูเส็ง
2. วารสาร                        ครูที่ปรึกษา  ครูณี
3. ถ่ายภาพ                      ครูที่ปรึกษา  ครูสังข์
4. จริงตนาการ                  ครูที่ปรึกษา  ครูน้ำผึ้ง
5. เกษตรออร์แกนิกส์        ครูที่ปรึกษา  ครูต๋อม
6. สนุกกับภาษา                ครูที่ปรึกษา  ครูแจ่ม ครูชาวจีน
7. คอมพิวเตอร์                 ครูที่ปรึกษา  ครูต๊อก
8. ดนตรี                           ครูที่ปรึกษา  ครูนคร