วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชุมนุมถ่ายภาพ week 1สัปดาห์แรกของการเรียนชุมนุม เริ่มต้นด้วยการรแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น กล้อง เลนส์ ชนิดของกล้อง การดูแลรักษา และเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้แล้ว นักเรียนจึงได้ทดลองถ่ายภาพ ซึ่งแต่ละคนล้วนมีจินตนาการที่ไม่ธรรมดาเลยครับ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ชุมนุมในระดับมัธยม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ปีการศึกษา 2556

แนะนำชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2556 มีดังนี้
1. งานช่าง                       ครูที่ปรึกษา  ครูเส็ง
2. วารสาร                        ครูที่ปรึกษา  ครูณี
3. ถ่ายภาพ                      ครูที่ปรึกษา  ครูสังข์
4. จริงตนาการ                  ครูที่ปรึกษา  ครูน้ำผึ้ง
5. เกษตรออร์แกนิกส์        ครูที่ปรึกษา  ครูต๋อม
6. สนุกกับภาษา                ครูที่ปรึกษา  ครูแจ่ม ครูชาวจีน
7. คอมพิวเตอร์                 ครูที่ปรึกษา  ครูต๊อก
8. ดนตรี                           ครูที่ปรึกษา  ครูนคร